• A- A A+

Szlaki

Trasa Rowerowa 2

Trasa łatwa kondycyjnie, nieco zawiła orientacyjnie, dedykowana osobom nastawionym na zwiedzanie. Łączy praktycznie wszystkie zabytkowe obiekty położone na zachód od Olszanicy, a więc na terenie dawnych dóbr magnackiego rodu Kmitów. Poza kilkoma cennymi cerkwiami i kościołami, odwiedzimy takie perły Podkarpacia, jak: ruiny klasztoru w Zagórzu, manierystyczną synagogę i kirkut w Lesku, ruiny średniowiecznego zamczyska na górze Sobień. Warto też wspomnieć o Kamieniu Leskim – owianym legendami pomniku przyrody, rezerwacie bobrów na rzece Olszanka czy też unikalnej drodze krzyżowej na wzgórzu klasztornym w Zagórzu. Niektóre ze wspomnianych atrakcji z trasy są jedynie widoczne, a ich poznanie wymaga nadłożenia kilkuset metrów, inne są na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Na trasie jeden trudny, terenowy podjazd pod Górę Postołowską za Wielopolem. W ciepłe dni Osława, przepływająca leniwie przez Zagórz, idealnie nada się do kąpieli. Ruszamy na północ drogą lokalną w stronę Ropienki. Szybko porzucamy ją i przeprawiamy się na prawy brzeg potoku Wańkówka. Leśną drogą asfaltową podjeżdżamy na niewysoki dział pomiędzy dorzeczami potoków Wańkówka i Dyrbek. Stąd zjazd na zachód, u podnóża szybowiska na Górze Kamionce, do Bezmiechowej. Tu zwrot na północ, przez bezimienny grzbiet przedostajemy się do Manasterca i jadąc w dół tej wsi, docieramy do ruchliwej drogi prowadzącej brzegiem Sanu. Wznosi się ona na ramię góry Sobień kryjącej ruiny zamku, następnie prowadzi skrajem równi u stóp wału Gór Słonnych do Załuża. Zwrot na południe i dwie przeprawy: mostem kolejowym przez San do Zasławia i szosą przez Osławę do Zagórza. Bulwar nad Osławą doprowadzi na wzgórze Marymont zwieńczone ruinami klasztoru. Podziwiając drogę krzyżową, wracamy do szosy komańczańskiej, aby szybko ją porzucić. Skręcamy na wschód i ponownie przeprawiamy się przez Osławę do Wielopola. Rzut oka na bieloną cerkiew, ruiny klasztoru i czas na terenowy podjazd pod Górę Postołowską. Odpoczniemy na opadającej przez Postołów starej drodze, a po przeprawie przez San, na asfaltowych uliczkach wcielonej do Leska Woli Postołowej. Szosą nr 84 podjeżdżamy do zabytkowego centrum Leska. Dalej mijając źródełka leskie, drogą szutrową przez Średnią
Górę podjeżdżamy do kryjącej Kamień Leski wsi Glinne. Przemykamy przez nią, starając się uniknąć ruchliwej szosy, następnie malowniczą szutrówką towarzyszącą linii kolejowej zjeżdżamy do przysiółka Podkamionka. Stąd drogami polnymi, przecinającymi płaską rówień, wzdłuż rezerwatu bobrów, bacząc na oznaczenia, spacerowe docieramy do Uherzec Mineralnych. Chwila na

Trasa na mapie

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007