• A- A A+

O regionie

OLSZANICA
SVIDNIK

Olszanica

Gmina Olszanica łączy Bieszczady poprzez Góry Sanocko-Turczańskie z Pogórzem Przemyskim. Położona jest między Leskiem a Ustrzykami Dolnymi przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej i drodze krajowej  do granicy państwowej z Ukrainą w Krościenku.
W jej granicach znajduje się 8 miejscowości: Olszanica, Orelec, Paszowa, Rudenka, Stefkowa, Uherce Mineralne, Wańkowa i Zwierzyń. Wszystkie z nich położone są na obszarach prawnie chronionych tj. w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych lub na terenie Wschodniobeskidzkiego Parku Chronionego Krajobrazu.
Malownicze wzniesienia Pogórza Leskiego oraz pasm górskich Żukowa, Ostrego Działu, Gór Słonnych i Chwaniowa – terenów o dużej lesistości, bogatej faunie i florze, poprzecinane gęstą siecią rzek i górskich potoków  - wzbudzają u przybyszów coraz większe zainteresowanie.
Wszędzie stąd blisko. W odległości kilkunastu kilometrów znajdują się dwa bieszczadzkie jeziora: Solińskie i Myczkowieckie. Na terenie gminy znajdziemy doskonałe warunki do wypoczynku. Zostały wytyczone ciekawe ścieżki przyrodnicze, szlaki spacerowe piesze oraz trasy rowerowe. Szczególnego polecenia wymagają walory przyrodnicze i kulturowe  ekomuzeum „W krainie bobrów”. W gminie znajduje się trzy rezerwaty oraz kilkanaście pomników przyrody, zabytkowe kościoły oraz drewniane cerkwie, dawne parki podworskie, stadnina koni oraz miejsca do wędkowania.
Niezmącona niczym cisza, bliski dostęp do cywilizowanego świata, niezłe  drogi oraz możliwość szybkiego przemieszczania się są atutami poszukiwanymi przez turystów.
 

Gdzie to jest?

Atrakcje

Zabytki

Muzeum Wojskowe i Pomnik Armii Radzieckiej w Svidníku

Zabytki

Muzeum Kultury Ukraińskiej

Zabytki

Drewniane cerkwie we wschodniej Słowacji

Zabytki

Galeria Dezidera Millego

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007