• A- A A+

Atrakcje

Galeria Dezidera Millego

Galeria Dezidera Millego jest trzecią ekspozycją Słowackiego Muzeum Narodowego (SNM) – Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku. Została otwarta w roku 1983. Mieści się barokowym pałacu z XVIII wieku. Przedstawia rozwój ludowej i profesjonalnej sztuki Rusinów-Ukraińców od XVI wieku do dziś. Dominującym elementem ekspozycji jest cenny zbiór ikon, które należą do najstarszych i najcenniejszych zbiorów SNM – Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku.

Ekspozycja chronologicznie przedstawia etapy rozwoju sztuki pisania ikon w XVI-XVIII wieku. Dodatkowo w ramach ekspozycji prezentowane są dzieła przedstawicieli starszej i młodszej generacji artystów tym się zajmujących: I. Kulec, P. Hromnyckyj, E. Bissová, O. Dubay, Š. Hapák, M. Rogovský, I. Šafranko, J. Kresila, A. Gaj, M. Čabala, M. Feďkovič, P. Michalič, P. Kolisnyk i inni.
Centralne miejsce w ekspozycji zajmują dzieła artysty narodowego Dezidera Millego (1906 – 1971) – należącego do Generacji 1909, który zapisał się w historii współczesnej sztuki plastycznej na Słowacji jako jeden z jej założycieli. Charakterystyczną cechą twórczości D. Millego, którego imię nosi galeria, a który dumnie przyznawał się do swych ukraińskich korzeni, jest zamierzona barwność, bogactwo, techniczna różnorodność, mistrzowskie przedstawienie człowieka wiejskiego oraz umiejętność przeniknięcia do jego wnętrza, poetyckość i balladyczność.

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007