• A- A A+

Atrakcje

Muzeum Kultury Ukraińskiej

Słowackie Muzeum Narodowe SNM – Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku jest instytucją narodową, której zadaniem i posłaniem jest dokumentacja głównych etapów historyczno- kulturalnego, politycznego i społecznego rozwoju Rusinów-Ukrainców na Słowacji od czasów najstarszych aż po dzień dzisiejszy. Powstało w roku 1956 w Prešovie (do r. 1993 jako Muzeum Kultury Ukraińskiej), w Svidníku mieści się od r. 1964. Tu też stopniowo rozwijała się jego systematyczna działalność naukowo-badawcza, wydawnicza, metodyczno-specjalistyczna, kulturalno-pedagogiczna oraz ta najważniejsza, dotycząca gromadzenia zbiorów.

SNM - Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku – wyjątkowe specjalistyczne i najstarsze narodowe muzeum na Słowacji.

Na powierzchni 1700 m2 dokumentuje kulturalno-historyczne etapy rozwoju ukraińsko-rusińskich mieszkańców Słowacji od czasów najstarszych po teraźniejszość. Ekspozycja - oprócz części pierwszej CZŁOWIEK I PRZYRODA, w której została przedstawiona flora i fauna, które to były jednym z głównych determinantów sposobu życia ludzi oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego prezentowanego regionu - jest chronologicznie podzielona i obejmuje okres od PREHISOTRII poprzez okres FEUDALIZMU, KAPITALIZMU aż po WSPÓŁCZESNOŚĆ. W ekspozycji znajdują się unikalne znaleziska archeologiczne – kieł mamuci oraz mamuci ząb z okolic Svidníka, kamienne tasaki, kamienne siekiery, naczynia w kształcie amfory itd. - średniowieczne zabytki piśmiennicze dotyczące powstawania poszczególnych gmin, dokumenty o przynależności narodowościowej zachodnioukraińskich mieszkańców, przejawy kultury duchowej i materialnej. Szczególna uwaga poświęcona jest dokumentacji działań literackich Rusinów-Ukraińców.

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007