• A- A A+

Atrakcje

Drewniane cerkwie we wschodniej Słowacji

Północno-wschodnia Słowacja dzięki swojemu geograficznemu położeniu w Centrum Europy oraz w wyniku różnych uwarunkowań historycznych stała się skrzyżowaniem kultur, które w tym miejscu spotykały się, wpływały na siebie i dalej szerzyły w różnych kierunkach. Na tym terenie w ciągu wieków powstały cenne zabytki architektoniczne, dziś bezdyskusyjnie należące do skarbnicy światowej kultury. Ich niezwykle istotną częścią są drewniane budowle sakralne, które swoją oryginalnością, zastosowaniem techniczno-artystycznych rozwiązań architektonicznych oraz społecznym znaczeniem zostały zaliczone do najcenniejszych zabytków kultury Republiki Słowackiej i są chronione jako narodowe zabytki kultury. Cerkwie drewniane, które zachowały się na północno-wschodniej Słowacji w lokalizacjach ze znaczną ilością rusińskich mieszkańców, są istotnym przejawem mistrzostwa ludu, jego zamiłowania do piękna i harmonii z otaczającym światem. Są jednocześnie wyrazem szacunku i miłości do Boga, miłości do bliźniego oraz dumy ze swych starosłowiańskich – rusińskich tradycji.

Tekst poprawiony, zaczerpnięty z publikacji: Miroslav Sopoliga „Perly ľudovej architektúry“, 1996.

Lista drewnianych cerkwi (kościołów) w okolicy:

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007