• A- A A+

Szlaki

Trasa Rowerowa 1

Trasa łatwa, nie stawia specjalnych wymagań kondycyjnych, bez sekcji technicznych, prosta orientacyjnie, prowadzi drogami utwardzonymi i w związku z powyższym jest w całości przejezdna nawet po obfitych opadach. Najtrudniejsze fragmenty to: 300-metrowy, sztywny podjazd asfaltem pod zamykający dolinę potoku Łodyna masyw Osonia na 23 kilometrze oraz 4-kilometrowy podjazd szutrem od stacji narciarskiej Laworta na przełęcz 646. Dwukrotnie pokonamy wododział europejski. Rzeka Strwiąż i uchodzące do niej potoki Łodyna i Łodynka toczą swe wody do Morza Czarnego. W XVI wieku wsie lokowane nad nimi wchodziły w skład tak zwanej krainy strwiąskiej. Z Olszanicy ruszamy na północ. Jedziemy drogą lokalną prowadzącą w górę doliny potoku Wańkówka.

Po pokonaniu wąskiego przesmyku pomiędzy wschodnim krańcem wału Gór Słonnych a wyspowym masywem Magury, odbijamy na wschód. Przemierzamy Wańkową i na jej wschodnim krańcu ponownie przyjmujemy północny azymut. Droga prowadzi teraz w górę potoku Ropienka (dopływ Wańkówki). Następna osada na trasie to wieś Ropienka. Minąwszy osiedle powstałe przy kopalni ropy naftowej, docieramy do położonej u stóp wału Chwaniowa starej części wsi. Tutaj porzucamy drogę lokalną, skręcamy na południowy wschód i podjeżdżamy w górę łańcuchowej zabudowy wiejskiej. Za Ropienką, po pokonaniu wododziałowego siodła pod Brańcową, rozpoczynamy długi, szutrowy zjazd otuloną lasami, bezludną doliną potoku Łodyna. Blisko wylotu doliny droga oddala się od potoku, wznosi się wschodnim zboczem masywu Osonia, następnie opada do szosy nr 84 łączącej Ustrzyki Dolne z przygranicznym Krościenkiem. Kierujemy się szosą na południowy zachód, jedziemy w górę rzeki Strwiąż. Kolejna miejscowość na trasie to Brzegi Dolne.

W jej połowie opuszczamy szosę, skręcamy na północ, jedziemy drogą lokalną w stronę wsi Łodyna. Przy pierwszych jej zabudowaniach należy odbić w lewo w stronę kompleksu narciarskiego na masywie Laworty. Przy dolnej stacji wyciągu zmieniamy kierunek jazdy na zachodni. Będziemy ponownie przemierzać odludne okolice. Leśną drogą szutrowo-betonową, trawersującą północne zbocza masywów Kamiennej Laworty i Wielkiego Króla, wspinamy się na przełęcz 646. Łączy ona masyw Wielkiego Króla z Ostrym Działem i stanowi wododział europejski. Po jej przekroczeniu rozpoczynamy wygodny, długi zjazd doliną potoku Figura, a więc już w dorzecze Bałtyku. Zjazd kończymy w środkowej części wsi Stefkowa, na wysokości drewnianej cerkwi i kurhanowego wzniesienia „mogiła tatarska”. Tutaj wracamy do głównej arterii komunikacyjnej. Skręcamy na zachód, jedziemy szosą nr 84, lekko w dół, zgodnie z biegiem Starego Potoku. Po pokonaniu 4 kilometrów, minąwszy zespół pałacowy i murowaną cerkiew, zamykamy pętlę przy Urzędzie Gminy Olszanica. Tutaj również Stary Potok łączy swe wody z Wańkówką, dając początek rzeczce Olszanka.

Trasa na mapie

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007