• A- A A+

Szlaki

Trasa Rowerowa 5

Trasa dość łatwa, z trzema urozmaiconymi podjazdami o malejącej deniwelacji. Pierwszy po nawierzchni szutrowo-smołowej, długi i mozolny, z przewyższeniem przekraczającym 200 metrów, wyprowadzi ze Stefkowej na przełęcz 646. Drugi po betonowych płytach, krótszy, z deniwelacją dochodzącą do 150 metrów, na widokowe polany nad Serednicą. Wreszcie trzeci, po asfalcie, za Brelikowem – przypominający nieco karłowatego brata poprzedników. Łatwo przewidzieć, że czeka na nas podobna ilość zjazdów, z których ten pierwszy, szutrowo-betonowy, sprowadzający do stacji narciarskiej pod Lawortą, elektryzujący. Walory widokowe sprawiają, iż na wyróżnienie zasługuje odcinek poprowadzony rozległymi, grzbietowymi, wykorzystywanymi rolniczo polanami szczytowymi masywu Mostów. Niewiele chyba przesady w twierdzeniu, iż stanowią one imitację połonin. Ten 2-kilometrowy fragment to jedyna terenowa sekcja wycieczki. Dzięki grzbietowemu przebiegowi i nasłonecznieniu ścieżka szybko podsycha, a trasa jest przejezdna w całości nawet po opadach.

Wycieczka łączy trzy przełęcze wododziału europejskiego rozdzielające dorzecza Sanu i Strwiąża. Z Olszanicy ruszamy na wschód, w stronę Ustrzyk Dolnych, szosą nr 84 łagodnie wznoszącą się doliną Starego Potoku. Za cerkwią zdobiącą przyległą Stefkową, opuszczamy szosę i skręcamy w stronę lesistych masywów położonych na północ od wsi. Jedziemy drogą bitą towarzyszącą potokowi Figura, początkowo łagodnie pomiędzy polami uprawnymi, następnie stromo w górę wąskiej doliny wciskającej się pomiędzy wydłużone masywy Ostrego Działu i Wielkiego Króla. Szeroka, wygodna, quasi-asfaltowa droga wyprowadza na wododziałową przełęcz 646. Przed nami zjazd trawersem północnego zbocza Kamiennej Laworty do stacji narciarskiej położonej u jej podnóży, a stąd do pobliskiej wsi Łodyna. Kierujemy się na północny zachód, bez specjalnego wysiłku podjeżdżamy drogą lokalną przez letniskowy Dźwiniacz Dolny, przekraczamy wododziałową Przełęcz Dźwiniacką i docieramy do osady Serednica. Przed nami ciekawy podjazd betonówką na połogi grzbiet górujący nad Serednicą od strony północnej, następnie grzbietową drogą gruntową docieramy na położoną na wschodzie kulminację Mostów i zjeżdżamy krętą betonówką do drogi lokalnej w dolinie potoków Uniaczka i Wańkówka.

Osiągamy ją na kolejnej wododziałowej przełęczy Wolańskiej. Skręcamy na zachód i przez wieś Leszczowate docieramy do sąsiedniego Brelikowa. Na jego wschodnim krańcu skręcamy w boczną drogę leśną, która roponośną dolinką, ukrytą za nikłym masywem Leśnianki, sprowadza na południowy kraniec wsi Ropienka, gdzie ciągle działa nieco archaiczna kopalnia ropy naftowej. Kierujemy się teraz na południowy zachód. Jadąc wygodną drogą lokalną, zgodnie z biegiem potoków Ropienka i Wańkówka, przemykając przez rozciągniętą na przestrzeni 3 kilometrów Wańkową, tryumfalnie wjeżdżamy do Olszanicy od strony przysiółka Pod Magurą.

Trasa na mapie

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007