• A- A A+

Wydarzenie

Bieszczadzka Inka

Data rozpoczęcia 16 września 2017

W dniu 16 września br. w Domu Ludowym Olszanica odbyło się wspaniałe wydarzenie Bieszczadzka Inka. Był to projekt Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Partnerem projektu była: gmina Olszanica i gminna Biblioteka Publiczna w Olszanicy, a współorganizatorem Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic. W wydarzeniu, rozpoczętym prelekcją Krystyny Chowaniec, dotyczącą życia Heleny Żurowskiej uczestniczyło ok. 120 osób w tym młodzież. Po prelekcji miał miejsce spektakl teatralny w formie improwizowanej skierowany przede wszystkim do młodego pokolenia, aby przybliżyć im realia młodej dziewczyny dorastającej w zupełnie innych czasach niż obecne. Spektakl odbywał się na zakończenie warsztatów teatralnych prowadzonych przez Agnieszkę Kowalczyk, a wystąpili w niej amatorzy m.in. mieszkańcy gminy. Na zakończenie wydarzenia zespół muzyki dawnej Filatura di Musica w składzie: Anna Zawisza – sopran, Magdalena Pilch, Marek Nahajowski – flety renesansowe, Julia Karpeta, Justyna Młynarczyk – viola da gamba, Patrycja Domagalska-Kałuża – klawesyn, wspaniale wykonał program złożony z utworów muzyki polskiej. Były to m.in. Psalmy Mikołaja Gomółki do słów Jana Kochanowskiego jak też utwory instrumentalne wielkiego polskiego kompozytora epoki baroku Adama Jarzębskiego. Koncert upamiętnił tę wybitną postać z historii Polski Helenę Żurowską – bieszczadzką „Inkę”, urodzoną w Olszanicy.
Tłumnie przybyła publiczność oraz jej owacje dowodzą, że istnieje ogromna potrzeba organizacji tego typu wydarzeń w gminie.

Gdzie to jest?

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007