• A- A A+

Trás

Cyklus trasy 2

Trasa kondične nenáročná, orientačne pomerne zložitá, adresovaná osobám, ktoré majú rady poznávacie výlety. Spája prakticky všetky pamiatkové objekty nachádzajúce sa západne od Olszanice, čiže v areáli dávneho magnátskeho statku rodu Kmitowcov. Okrem niekoľkých cenných cerkví a kostolov navštívime také skvosty Podkarpatska ako: zrúcaniny kláštora v obci Zagórz, manieristickú synagógu a kirkut v Lesku, zrúcaniny stredovekého hradu na hore Sobień. Za zmienku stojí tiež Kamień Leski – povesťami opradená prírodná pamiatka, prírodná rezervácia bobrov na rieke Olszanka alebo unikátna krížová cesta na kláštornej hore v obci Zagórz. Niektoré z uvedených atrakcií sú spozorovateľné z trasy a ich bližšia návšteva si vyžaduje niekoľkosto metrov cestovania navyše, iné sú zase na dosah ruky. Na trase je jedno náročné stúpanie v teréne na horu Góra Postołowska za Wielopolom. Počas teplých dní v rieke Osławe, ktorá lenivo preteká cez Zagórz, príde vhod kúpeľ. Vydáme sa na sever po miestnej komunikácii smerom k Ropienke. Rýchlo ju opustíme a prejdeme na pravý breh potoka Wańkówka. Lesnou asfaltovou cestou stúpame na nevysoké miesto rozdeľujúce povodia potokov Wańkówka a Dyrbek. Odtiaľ schádzame na západ, na úpätie letiska vetroňov na hore Kamionka, do Bezmiechowej. Tu odbočujeme na sever, cez nepomenovaný hrebeň prechádzame do Manasterca a pokračujúc dole cez túto dedinu dorazíme k frekventovanej ceste vedúcej brehom Sanu. Stúpa na rameno hory Sobień, ktorá skrýva zrúcaniny hradu, potom prechádza okrajom roviny na úpätí pohoria Góry Słonne k Załużu. Odbočíme na juh a dvakrát prejdeme cez rieku: železničným mostom cez San do obce Zasław a po ceste cez Osławu do Zagórza. Bulvár pri Osławe nás privedie na vrch Marymont, na ktorom dominujú zrúcaniny kláštora. Obdivujeme krížovú cestu a vrátime sa k ceste na Komańczu, ale rýchlo ju opustíme. Odbočíme na východ a opätovne prejdeme cez Osławu do Wielopola. Pohľad na bielenú cerkev, zrúcaniny kláštora a najvyšší čas na terénne stúpanie k Postołowskej Góre. Oddýchneme si na starej ceste, ktorá klesá cez Postołów, a po prekročení Sanu na asfaltových uličkách lokality Wola Postołowa, ktorá bola začlenená do Leska. Cestou č. 84 vchádzame do historického centra Leska. Ďalej prechádzame popri Leských prameňoch a štrkovou cestou cez lokalitu Średnia Góra vchádzame do obce Glinne, v ktorej sa skrýva Leský kameň. Rýchlo cez ňu prejdeme a snažíme sa vyhnúť frekventovanej ceste, potom po malebnej štrkovej cestičke popri železničnej trati schádzame do lokality Podkamionka. Odtiaľ po poľných cestách pretínajúcich rovinu pozdĺž rezervácie bobrov sledujeme značky na turistickom chodníku a dorazíme do lokality Uherce Mineralne. Chvíľka na prehliadku kostola a cestou č. 84 ideme do Olszanice, kde pri Obecnom úrade končíme trasu.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007