• A- A A+

Praktické informácie

Čo hľadáte

Lekárne, bankomaty, parkoviská...

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007