• A- A A+

O regióne

OLSZANICA
SVIDNIK

O regióne

Obec Olszanica spája Bieszczady s Przemyślskou vrchovinou cez Sanocko-Turczańské hory. Rozprestiera sa medzi Leskom a Ustrzykami Dolnými pri tzv. veľkom bieszczadskom obchvate a pri hlavnej ceste, ktorá vedie k štátnej hranici s Ukrajinou v Krościenku.
V jej hraniciach leží 8 lokalít: Olszanica, Orelec, Paszowa, Rudenka, Stefkowa, Uherce Mineralne, Wańkowa a Zwierzyń. Všetky z nich sa nachádzajú na právne chránených územiach, t. j. Chránená krajinná oblasť Góry Słonne alebo územie Východobeskydskej chránenej krajinnej oblasti.
Malebné vrchy Leskej pahorkatiny a pohorí Żuków, Ostry Dział, Góry Słonne a Chwaniów – lesnatých terénov s bohatou faunou a flórou, popretínané hustou sieťou riek a horských potokov – vzbudzujú u návštevníkov čoraz väčší záujem.
Odtiaľ je všade blízko. Vo vzdialenosti viac ako desať kilometrov sú dve bieszczadské jazerá: Solina a Myczkowce. Obec ponúka dokonalé podmienky pre oddych. Boli vytýčené zaujímavé náučné, pešie a cyklistické chodníky. Obzvlášť hodné odporúčania sú prírodné a kultúrne hodnoty ekomúzea „V krajine bobrov“. V obci sa nachádzajú tri prírodné rezervácie a takmer dvadsať prírodných pamiatok, starobylé kostoly a drevené cerkvi, dávne zámocké parky, žrebčín a loviská rýb.
Ničím nerušené ticho, blízka dostupnosť civilizovaného sveta, pomerne dobré cesty a možnosť rýchleho cestovania sú prednosti, vďaka ktorým sú vyhľadávané turistami.

Kde je?

Atrakcie

Pamiatky

Vojenské múzeum a Pamätník sovietskej armády vo Svidníku

Pamiatky

Múzeum ukrajinskej kultúry

Pamiatky

Drevené kostoly na východnom Slovensku

Pamiatky

Galéria Dezider Milly

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007