• A- A A+

Trás

Cyklus trasy 3

Pomerne náročná trasa, čo vyplýva hlavne z jedného dlhého prevažne asfaltového strmého stúpania na horu Jawor. Na úseku 4 kilometrov budeme čeliť takmer 300-metrovému prevýšeniu. Predtým, na rozcvičku, sú dve kratšie, asfaltové stúpania: k valu Żukowa a na sedlo medzi Łobozewom a Teleśnicou. Únavu, ktorá nás zachváti na stúpaniach, nám vynahradia klesania, ktoré po nich nasledujú. Za zmienku stojí ešte atraktívny, 4-kilometrový terénny úsek medzi Teleśnickým zálivom a polostrovom Jawor. Prechádzajúc popri brehu jazera Solina, skoro po vrstevnici, prekročíme úžľabiny 5 tokov, ktoré stekajú po svahu hory Jawor do jazera. Tento úsek si vzhľadom na chýbajúce čitateľné označenia vyžaduje isté sústredenie. Po dlhších zrážkach tu pochopiteľne narazíme na blato, ktoré sťažuje jazdu. Počas horúcich dní divoké pláže priam lákajú na kúpeľ. Od Obecného úradu v Olszanici vyrážame na východ cestou č. 84, mierne stúpame dolinou Starého Potoka. Prechádzame pozdĺž radovej zástavby obce Stefkowa a dorazíme do obce Ustjanowa Dolna. Tu necháme hlavný komunikačný ťah a odbočíme na juh na miestnu komunikáciu do dediny Łobozew. Táto cesta vedie naprieč valom Żukowa – stúpa severným svahom, prechádza cez hrebeň a klesá južným svahom do doliny riečky Łoboźnica. Klesanie končíme na mieste nazývanom Pastewnik. Pokračujeme v ceste na juh. Na začiatku mierne hore kopcom cez Łobozew Górny a potom strmo k hrebeňu, ktorý spája masív hôr Jawor a Żukowa. Prechádzame cezeň miernym sedlom 537 a schádzame do dediny Teleśnica Oszwarowa. Na jej začiatku odbočujeme na západ, pokračujeme po spevnených cestách, na začiatku dole pozdĺž potoka Daszówka, potom pravým brehom Teleśnického zálivu. Na konci zálivu odbočíme približne smerom na sever. Hore opísaným terénnym brehovým úsekom prichádzame do rozprestierajúceho sa na polostrove vojenského rekreačného strediska Jawor. Teraz nás čaká vyčerpávajúce stúpanie asfaltovou príjazdovou komunikáciou. V dolnej časti sklon cesty zmierňujú štyri serpentíny, vyššie sú dlhé rovné úseky, ale máme výhľad na jazero. Štít s anténami na stožiari máme po pravej strane, pred nami je dlhé, miestami kľukaté klesanie na pravý breh Soliny. Využijeme rušnú pešiu zónu na korune hrádze a prechádzame na cestu č. 895. Serpentínami schádzame pod korunu priehrady, následne po prekonaní vyvýšeniny Żukowca prichádzame do dediny Bóbrka. Tu opustíme frekventovanú cestu a miestnou komunikáciou vedúcou východným brehom jazera Myczkowce, na úpätí vysokého masívu Koziniec, prichádzame do rekreačnej osady Myczkowce. Ďalej cez Podkamionku, sčasti po menej pohodlných predvojnových dlaždiciach, prekonáme stúpanie pri skalných útvaroch Skałki Myczkowieckie a pokračujeme do obce Uherce Mineralne. Tu sa ocitneme opäť na ceste č. 84 a pokračujúc smerom na východ po okraji kotliny pri Uherciach sa vrátime do Olszanice na miesto, kde sme začali trasu.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007