• A- A A+

Trás

Cyklus trasy 4

Trocha náročnejšia trasa. Už na začiatku výletu nás čaká dlhé, 5-kilometrové, pseudo-asfaltové stúpanie na najvyšší vrchol Żukowa – Holicu. S námahou šliapeme na pedále a prekonáme 300-metrové prevýšenie. Z Holice schádzame širokou lesnou cestou, ktorá klesá severným svahom Żukowa. V zime vedie tadiaľ bežkárska trasa. Po zrážkach je tento úsek technicky náročný. Končíme ho v obci Ustjanowa Górna – miestnom stredisku zjazdového lyžovania. Ďalšou prekážkou je náročný terénny úsek, ktorý prechádza masívom Równia (stúpanie k vrcholu Wierch, prejazd chodníkom po hrebeni a zjazd slalomovým svahom lyžiarskej stanice na Gromadzyni). Po zrážkach bude prejazd cez Równiu naozaj unavujúci. Ďalší úsek je nenáročný, hlavne po miestnych komunikáciách. V dedine Łodyna, keď sa pozrieme na budiacu rešpekt trasu obrovského slalomu na svahu Laworta, môžeme priznať, že Ustrzyki Dolne si zaslúžia meno zimného hlavného mesta Podkarpatska. Na trase máme päť drevených cerkví, jedna z ktorých je naozaj prekrásna – je to skvost cerkevnej architektúry v dedine Równia. Z Olszanice od Obecného úradu mierime na východ. Ideme cestou č. 84 smerom hore dolinou Starého Potoka. Keď prejdeme cez Stefkowú, ocitneme sa w Ustjanowej Dolnej. Tu ponecháme pohodlnú cestu a začíname namáhavé stúpanie miestnou komunikáciou, ktorá sa vinie severným svahom predĺženého masívu Żuków. Takto prekonáme sedlo pod Holicou. Tu sa hlavný ťah vinie hrebeňom pohoria Żuków. Pokračujeme v stúpaní širokým hrebeňovým rúbaniskom po pseudo-asfaltovej ceste. Tesne za vrcholom Holice nás čaká náročný zjazd po poľnej ceste, ktorá klesá severným svahom masívu Żuków do Ustjanowej Górnej. Tu opäť pokračujeme smerom na východ. Prekĺzavame asfaltovými uličkami vedľa dávneho drevárskeho kombinátu, potom ideme po miestnej komunikácii cez dedinu Równia a opúšťame ju na západnom konci dediny Hoszowczyk. Odbočíme smerom k masívu Równia, ktorý sa nachádza na severe. Pred nami je náročné stúpanie v teréne smerom k vrcholu Wierch, príjemný prejazd hrebeňom masívu na západ a potom technicky náročný zjazd lyžiarskym svahom z Gromadzyńa. Od dolnej stanice vleku schádzame po ul. Naftowa k ceste č. 896 (ul. Fabryczna) a mierime na východ po ceste č. 84 (ul. 29 Listopada) smerom k hraničnému priechodu Krościenko. Po precestovaní východnou časťou Ustrzyk Dolných, po ďalších 2 kilometroch, v dedine Brzegi Dolne, odbočujeme na miestnu komunikáciu a ideme na sever do dediny Łodyna, ktorá sa nachádza na úpätí masívu Kamienna Laworta. Odtiaľ na severozápad, miernym stúpaním, pokračujeme cez rekreačnú osadu Dźwiniacz Dolny na sedlo Przełęcz Dźwiniacka. Po prekonaní európskeho rozvodia miernym klesaním po zvyškoch asfaltu, s prúdom potoka Serednica, cez osady Romanowa Wola a Serednica prídeme do Wańkowej. Tu odbočujeme na juhozápad a ideme cez priesmyk medzi Magurou a pohorím Góry Słonne, s prúdom potoka Wańkówka, ktorý tečie až do Olszanice. Trasu končíme tam, kde sme ju začali.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007