• A- A A+

Trás

Cyklus trasy 5

  Trasa je pomerne jednoduchá, spestrená tromi stúpaniami so zmenšujúcim sa prevýšením. Prvé po štrkovej ceste spevnenej bitúmenovou zmesou, dlhé a namáhavé, s prevýšením väčším ako 200 metrov, nás privedie zo Stefkowej na sedlo 646. Druhé po betónových paneloch, kratšie, s výškovým rozdielom skoro 150 m, vedie na vyhliadkové poľany nad Serednicou. Tretie stúpanie, po asfalte, za Berlikowom trochu pripomína trpasličieho brata predchádzajúcich. Ako správne tušíte, čaká vás podobný počet klesaní, z ktorých prvé, štrkovo-betónové, vedie k lyžiarskej stanici pod Lawortou a je doslova elektrizujúce. Vďaka krásnym panorámam je obzvlášť uchvacujúci úsek prechádzajúci rozľahlými, hrebeňovými poľanami na vrcholoch masívu Mostov, ktoré sa využívajú na poľnohospodárske účely. Asi nebude prehnané tvrdiť, že sa veľmi podobajú poloninám. Tento 2-kilometrový úsek je jediným terénnym úsekom počas nášho výletu. Vďaka hrebeňovému priebehu a dostatku slnečného svitu cesta rýchlo obsychá a trasa je celá zjazdná aj po zrážkach. Výlet spája tri sedlá európskeho rozvodia, ktoré rozdeľujú poriečia Sanu a Strwiążu. Z Olszanice vyrážame na východ, k Ustrzykom Dolným, cestou č. 84, ktorá mierne stúpa dolinou Starého Potoka. Za cerkvou, ktorá zdobí priľahlú Stefkowú, schádzame z cesty a odbočujeme smerom k lesnatým masívom nachádzajúcim sa severne od dediny. Ideme spevnenou cestou pozdĺž potoka Figura, na začiatku mierne medzi poľnohospodárskymi poľami, potom strmo nahor úzkou dolinou zarezávajúcou sa medzi predĺžené masívy Ostrého Działu a Wielkého Króla. Široká, pohodlná pseudo-asfaltová cesta nás privedie na sedlo 646, ktoré je európske rozvodie. Pred nami klesanie traverzom severného svahu Kamennej Laworty k lyžiarskej stanici na jej úpätí a ďalej do blízkej dediny Łodyna. Pokračujeme na severozápad, bez veľkej námahy stúpame miestnou komunikáciou cez rekreačnú osadu Dźwiniacz Dolny, prechádzame rozvodie na Dźwiniackom sedle a dorážame do osady Serednica. Pred nami zaujímavé stúpanie betónovou cestou na mierny hrebeň vypínajúci sa nad Serednicou na severnej strane, potom hrebeňovou poľnou cestou ideme na najvyšší vrchol Mostov nachádzajúci sa na východe a schádzame kľukatou betónovou komunikáciou k miestnej ceste v doline potokov Uniaczka a Wańkówka. Dôjdeme k nej na ďalšom sedle, ktoré tvorí rozvodie, čiže na Wolańskom sedle. Odbočujeme na západ a cez dedinu Leszczowate dorazíme do susedného Brelikowa. Na jeho východnom konci odbočíme na vedľajšiu lesnú cestu, ktorá nás cez roponosnú dolinku, skrytú za malým masívom Leśnianky, privedie na južný okraj obce Ropienka, kde je stále v prevádzke dnes už archaická ropná baňa. Teraz ideme smerom na juhozápad. Pokračujeme pohodlnou miestnou komunikáciou, dole potokmi Ropienka a Wańkówka, prekĺzneme Wańkowou rozprestierajúcou sa na dĺžke 3 km, víťazne vchádzame do Olszanice zo strany osady Pod Magurou.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007