• A- A A+

Trás

Cyklus trasy 7

Náročná trasa s obrovským podielom terénnych úsekov po lesných cestičkách a nespevnených poľných cestách. Dodatočne nás čaká niekoľko terénnych stúpaní s úsekmi, ktoré môžeme prekonať len pešo a ekvilibristická jazda po hrebeni masívu Kozińca. Po zrážkach sa tu vytvárajú veľké blatisté mláky, ktoré miestni nazývajú maziuga alebo nežne bieszczadskou majonézou. Na trase je niekoľko čarovných panorám a tie z lomu pri Bóbrke s pohľadom na obidve bieszczadské jazerá, sú priam uchvacujúce. Estetické zážitky zmierňujú neskoršie sťažovanie sa na stav bicykla a príslušenstva. V prípade, že sa neradi bicyklujete v majonéze – počkajte niekoľko dní. Pozor! Medzi Bereźnicou Niżnou a Zabrodzím sú značky na ceste v zlom stave. Z Olszanice vyrazíme na západ cestou č. 84 do obce Uherce Mineralne, potom ideme na juh miestnou komunikáciou cez Podkamionku a Zwierzyń až po elektráreň na jeho južnom okraji. Nech nás nepomýli tento malebný, rekreačný začiatok, pretože za Zwierzyńom žarty končia. Pred nami sú lesnaté vrchy, ktoré obklopujú Myczkowské jazero na západe. Začíname traverzom východného úpätia Grodziska, potom pretíname úzku dolinu hlboko zarezanú medzi Grodziskom a Berdom. Na tomto mieste do jazera ústi potok Bereźnica a formuje väčší záliv. Pokračujeme skoro po vrstevnici a obchádzame záliv, aby sme mohli začať náročný traverz východného svahu Berda, ktorý klesá až do zálivu. Následne po rozľahlých poľanách prichádzame k prvým budovám Zabrodzia. Odtiaľ po asfaltových uliciach vchádzame na korunu vodného diela Solina, po pešej zóne prechádzame do pravobrežnej časti mestečka a po miestnych komunikáciách cez vyvýšeninu Żukowca schádzame do Bóbrky. Krátky úsek na frekventovanej ceste nás privedie k úpätiu lomu na Kozińci. Pred nami najväčšia výzva na trase – prudké stúpanie hore lomom. Na niektorých úsekoch sa možno budeme musieť vzdať a bicykel tlačiť. Nestrácajme však odvahu – priečne terasy poskytnú úľavu pre telo a dušu nasýtia pohľadmi. Na vrchole lomu nás už čaká nová výzva – singletrack s prírodnými rockgardenmi prechádzajúci po exponovanom hrebeni Kozińca do Myczkowiec. Menej skúseným odporúčame zosadnúť z bicykla. Cez Myczkowce sa prešmykneme, môžeme odbočiť na kúpalisko „pod skalou“, potom nad Myczkowskými skalkami odbočujeme na východ k masívu Michałowca. Začneme stúpaním po rozbahnených chodníkoch, na vrchole nás čaká asfalt, ktorým zídeme do Orelca, pretneme cestu č. 895 a začneme posledný terénny úsek naprieč západnou časťou masívu Żukowa. Schádzame z neho do Stefkowej, obce v doline Starého Potoka, odkiaľ sa cestou č. 84 na západ, miernym klesaním vrátime do Olszanice.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007