• A- A A+

Trás

  • Slovakia

Cyklus trasy 1

Ľahká trasa, nevyžaduje si zvláštnu kondíciu, bez technických úsekov, orientačne jednoduchá, vedie po spevnených cestách a vďaka tomu je celá zjazdná aj po silných zrážkach. Najťažšie úseky sú: 300-metrové, spevnené stúpanie asfaltovou cestou k vrchu Osoń, ktorý uzatvára dolinu potoka Łodyna, na 23. kilometri, a 4-kilometrové stúpanie štrkovou cestou od lyžiarskej stanice Laworta na sedlo 646. Dvakrát prechádzame európskym vodným rozvodím. Rieka Strwiąż a potoky Łodyna a Łodynka, ktoré do nej ústia, vtekajú do Čierneho mora. V 16. storočí dediny, ktoré boli zakladané pri týchto potokoch, tvorili takzvanú „strwiążskú krajinu”. Z Olszanice vyrážame na sever. Ideme miestnou cestou, ktorá vedie hore pozdĺž potoka Wańkówka. Po prechode cez úzky priesmyk medzi východným okrajom pohoria Góry Słonne a ostrovným masívom Magury odbočujeme na východ. Prechádzame cez Wańkowú a na jej východnom konci zase otáčame na severný azimut. Cesta nás teraz vedie hore potokom Ropienka (prítok Wańkówky). Ďalšou osadou na trase je dedina Ropienka. Keď prejdeme popri sídlisku založenom pri ropnej bani, dorazíme do starej časti dediny nachádzajúcej sa na úpätí valu Chwaniów. Tu opúšťame miestnu cestu, odbočujeme na juhovýchod a ideme hore kopcom popri vidieckej radovej zástavbe. Za Ropienkou, po prekonaní sedla pod Brańcowou, ktoré je zároveň rozvodím, začíname dlhé štrkové klesanie lesnatou neobývanou dolinou potoka Łodyna. Blízko konca doliny sa cesta vzďaľuje od potoka, stúpa východným svahom masívu Osoń, potom klesá k ceste č. 84, ktorá spája Ustrzyki Dolne s hraničným priechodom Krościenko. Ideme po ceste smerom na juhozápad proti prúdu rieky Strwiąż. Ďalšou obcou na našej trase sú Brzegi Dolne. V polovici obce schádzame z cesty na sever, ideme miestnou komunikáciou smerom k dedine Łodyna. Pri prvých domoch musíme odbočiť doľava smerom k lyžiarskemu komplexu na masíve Laworta. Pri dolnej stanici vleku meníme smer jazdy na západný. Opätovne budeme prechádzať cez neobývané okolie. Lesnou štrkovo-betónovou cestou stúpajúcou po severných svahoch masívov Kamienna Laworta a Wielki Król dorazíme na sedlo 646. Sedlo spája masív Wielki Król s Ostrým Działom a je európskym rozvodím. Po jeho prekročení začíname pohodlný, dlhý zjazd dolinou potoka Figura, odkiaľ rieky vtekajú do Baltského mora. Klesanie končíme v strednej časti dediny Stefkowa v blízkosti dreveného pravoslávneho kostolíka a kurhanovej vyvýšeniny „tatárskej mohyly“. Tu sa vrátime k hlavnému komunikačnému ťahu. Odbočujeme na západ, pokračujeme cestou 84 mierne dolu kopcom, s prúdom Starého Potoka. Po 4 kilometroch, keď prejdeme popri palácovom komplexe a murovanej cerkvi, zatvoríme okruh pri Obecnom úrade Olszanica. Na tomto mieste Stary Potok spája svoje vody s Wańkówkou, a tak vzniká riečka Olszanka.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007