• A- A A+

Trás

Trasa Nordic walking čierna

Najdlhšia z ciest parku nordic walking obce Olszanica, okruh označený čiernou farbou, dĺžka 9,3 km. Trasa čierneho chodníka sa čiastočne prekrýva so zeleným chodníkom. Štartujeme na autobusovej zastávke v Zwierzyni a asfaltovou cestou na pravom brehu Sanu prichádzame k vodnej elektrárni „Myczkowce“. Prekročíme most na Sane a po dosiahnutí bodu merania tepu odbočujeme doprava. Ešte kúsok a prídeme k „zázračnému prameňu“, z ktorého vyviera liečivá minerálna voda. Od 13. stor. sem prichádzali pútnici, aby získali odpustok na sviatok Povýšenia sv. Kríža. Vyrážame ďalej a po poľných cestách prichádzame k schodom, ktorými zídeme k priehrade v Myczkowciach. Prechádzame po korune priehrady a označeným chodníkom smerujeme k obci Uherce Mineralne. Pochodujeme po asfaltovej ceste, potom kúsok po historickej dláždenej ceste, prechádzame popri rekreačnom a exercičnom stredisku Caritas. Biblická záhrada alebo galéria miniatúr cerkví a kostolov sú bezpochyby miesta, ktoré stoja za návštevu. Pokračujeme mostom cez rieku Olszanka a odbočujeme doľava. Ešte kúsok a po prekonaní necelých 10 km končíme pochod v obci Zwierzyń, kde spíname

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007