• A- A A+

Trás

turistické výlety "Do kamiennnego serca macochy"

Zelený prírodný chodník prechádza z pohoria Żukowa cez Orelec na Michałowiec (471 m) k prírodnej pamiatke – skale populárne nazývanej „Oreleckým kameňom”. Je to pieskovcový odkryv, ktorý postupom času získal zaujímavý vzhľad. Spája sa s ním legenda „Kamenné srdce macochy“, ktorú zapísal Oskar Kolberg.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007