• A- A A+

Trás

turistické výlety "Śladami bieszczadzkich zbójów do Orelca"

Myczkowce OWR „Caritas” – most cez rieku Olszanka – prírodná rezervácia „Bobry v Uherciach” – zeleným vychádzkovým chodníkom do obce Uherce Mineralne (farský cintorín s mohylami padlých poľských vojakov počas obrannej vojny v septembri r. 1939 – murovaný kostol sv. biskupa Stanislava z rokov 1754 – 1757 – cintorín z 1. svetovej vojny na vrchu Lachawa (vyhliadkové miesto) – pohorie Żukowa – zeleným prírodným poznávacím chodníkom cez lesy pohoria Żukowa – Żuków (491 m) zostup od križovatky chodníkov po žltom vychádzkovom chodníku do Orelca (socha zbojníka – tołhaja v centre dediny, škola a kostol) – cestou na vyhliadkové „Wierchy” – k strelnici vedľa prírodnej pamiatky „kamenné srdce macochy” – cez Mikołajec (rastie tu nádherný brečtan a prilbica tuhá) – Myczkowce OWR „Caritas”.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007