• A- A A+

Trás

turistické výlety "Śladami Bobrów"

Myczkowce OWR „Caritas” – most cez rieku Olszanka – prírodná rezervácia „Bobry v Uherciach” – Uherce Mineralne (farský cintorín s mohylami padlých poľských vojakov počas obrannej vojny v septembri r. 1939 – murovaný kostol sv. biskupa Stanislava z rokov 1754 – 1757 – prírodná pamiatka „Vodopád na rieke Olszanka” – cintorín z 1. svetovej vojny (vyhliadkové miesto) – Dom chudobných s regionálnou výstavou – spojenie so žltým vychádzkovým chodníkom – kamenné kaplnky pri hlavnej ceste – bobrí brloh v Uherciach (tuneli) – Podkamionka – most cez rieku Olszanka – Myczkowce OWR „Caritas“.

Trasa na mape

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007