• A- A A+

Atrakcie

Báječný prameň

Zdroj bol dlho obklopený hlbokou úctou. Podľa tradície sa na tomto mieste našiel limuzínový kríž. Na pripomenutie tejto udalosti sa obec volala Zdwiżyn a 27. septembra mnohí pútnici a pútnici z celého územia boli pritiahnutí k sviatku Vyvýšania Svätého Kríža. V súčasnosti bola v blízkosti prameňa postavená kamenná kaplnka s prívodom vody. Čoraz viac turistov a miestnych obyvateľov prichádza, aby pili vodu a umyli si oči.
 

Kde je?

Ďalšie Atrakcie

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007