• A- A A+

Atrakcie

Cintorín

Na miestnom cintoríne je náhrobok Antoni Stroiński, maliara a majiteľ dediny.
 

Kde je?

Ďalšie Atrakcie

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007