• A- A A+

Atrakcie

Dom chudobných

Murovaný Dom chudobných, ktorý dali postaviť majitelia kaštieľa na začiatku 20. storočia v blízkosti hradieb pri kostole, mal slúžiť ako pomoc chudobným. Mohli tu dostať stravu a niekoľko dní bývať, až kým sa nezotavili.

Kde je?

Ďalšie Atrakcie

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007