• A- A A+

Atrakcie

Drevená cerkev

Drevená cerkev narodenia sv. Anny pochádza z r. 1740. Zaujímavá bola tromi oltármi. Plnila funkciu kostola do momentu vybudovania nového chrámu. Zvonica v jej blízkosti bola krytá šindľom.

Kde je?

Ďalšie Atrakcie

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007