• A- A A+

Atrakcie

Secesný romantický kaštieľ

Secesný romantický kaštieľ Jordanovcov z r. 1905 obklopený malebnou priekopou, bol postavený na mieste starého obranného kaštieľa zo 16. stor. Zachovali sa časti zemných opevnení – bastiónov z 2. pol. 16. stor. Kaštieľ je obklopený krajinným parkom s rozlohou 7 ha. Neďaleko je budova správcu, kováčňa a most z prelomu 19. a 20. stor.

Kde je?

Ďalšie Atrakcie

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007