• A- A A+

Atrakcie

Wańkowa Drevená pravoslávna cirkev

Drevený trojdielny gréckokatolícky kostol z roku 1726, po prenesení chrámu z Ropienky a rekonštrukcii v roku 1985 slúži ako farský kostol. Budova s kostrovou štruktúrou a členmi v blízkosti námestia s viacpodlažnou strechou nad presbytériom uzavretým na troch stranách a štítovou strechou so spoločným hrebeňom nad lavicou a ženskou galériou. Vedľa nej stojí veža s pólovou konštrukciou, zastrešená stanovou strechou s žiarovkou.
 

Kde je?

Ďalšie Atrakcie

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007