• A- A A+

Správy

Bieszczadská škola remesiel

Onedlho bude v obci Uherce Mineralne otvorená Bieszczadská škola remesiel. Škola má byť adresovaná predovšetkým turistom a bude to ďalšia atrakcia autorstva Janusza Demkowicza, ktorý pre nich pripravil ďalšie cyklistické dreziny.
Nie náhodou bolo vybrané miesto, v ktorom sa ľudia budú učiť zabudnuté remeslá. Za týmto účelom bol v rámci verejného obstarávania vykúpený pozemok, na ktorom sa dávnejšie v obci Uherce Mineralne nachádzala momentálne rekonštruovaná stará škola. Po rekonštrukcii budú vykonané vnútorné úpravy. Majiteľ objektu sa snaží v rámci expozície využiť najnovšie metódy, v ktorých sa prelína tradícia a modernosť. Chce to dosiahnuť o. i. vďaka zostave niekoľkých dataprojektorov na prezentácie. Didaktika bude posilnená stereoskopom a tematickými hrami.
Plánujú sa triedy: hrnčiarstva, krasopisu a výroby výtvorov z krepového papiera – hovorí podnikateľ. V každej z nich, po zaplatení vstupného, bude možné nadobudnúť zručnosti, ktoré nám umožnia pokračovať v predindustriálnych tradíciách.

Najlepšie správy

07 novembra 2017

Bieszczadská škola remesiel

Prečítajte si viac

Moderné nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu pre malé turistické destinácie v Poľsku (obce Olszanica) a na Slovensku (obdobie Svidník). Microprojekt č .: INT/EK/KAR/1/I/A/0007