• A- A A+

Atrakcje

Cerkiew murowana

Cerkiew greckokatolicka z 1923 roku, obecnie kościół katolicki pw. Matki Bożej Pocieszenia.
Z dawnego wyposażenia cerkwi zachowało się do dziś tabernakulum (ok. 1923 r. w stylu huculskim), sześć ikon z XVIII – XIX w., feretron z XIX w. oraz starodruki ruskie z XVII – XVIII w. Wnętrze kościoła zdobią trzy  ołtarze z poł. XIX w. pochodzące z cerkwi w Serednicy. W ołtarzu głównym jest ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, w ołtarzach bocznych ikony św. Paraskewii i św. Mikołaja.
Murowana dzwonnica parawanowa z pocz. XX wieku z dzwonami pochodzącymi z dawnej cerkwi w Serednicy .
 

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007