• A- A A+

Atrakcje

Cmentarz z I wojny światowej

Cmentarz wojenny z I wojny światowej znajduje sięna wzgórzu Lachawa, spoczywają żołnierze rosyjscy, niemieccy i austro-węgierscy, polegli w maju 1915 r. w czasie operacji gorlickiej.
 

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007