• A- A A+

Atrakcje

Cmentarzw Paszowej

Na cmentarzu obok kościoła znajdują się nagrobki z oryginalnymi żelaznymi kutymi krzyżami.
 

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007