• A- A A+

Atrakcje

Drewniana cerkiew (Orelec)

Drewniana cerkiew pw. Narodzenia Św. Anny pochodzi z 1740r.  w otoczeniu starych drzew. Według dokumentu lustracyjnego z 25 czerwca 1807 roku została wybudowana z jodłowego drzewa na tramach bez podmurowania. Osobliwością tej cerkwi były trzy ołtarze uznane przez badaczy za najstarsze w Bieszczadach. Obok głównego ołtarza były również dwa mniejsze: jeden z obrazem Zbawiciela, drugi św. Mikołaja i Najświętszej Panny. Stojąca obok dzwonnica była obita gontem. Do 2009 roku pełniła funkcję kościoła filialnego pw. św. Józefa w parafii Bóbrka administrowanej przez oo.Pallotynów.

 

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007