• A- A A+

Atrakcje

Drewniana cerkiew w Rudence

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Matki Bożej została zbudowana w roku 1843. Po 1947 roku świątynia użytkowana była jako magazyn zboża. Około 1970 roku zachowany był jeszcze kompletny ikonostas z XIX wieku oraz kilka starszych ikon z XVII–XVIII wieku. W 1971 roku obiekt przekazano w użytkowanie łacińskiej parafii w Uhercach Mineralnych. Po pięciu latach doszło do włamania i kradzieży większości wyposażenia, a ostatnie 3 ikony sprzedano Muzeum Historycznemu w Sanoku. Ikonostas pozbawiony ikon przecięty został na trzy części. Środkową przesunięto w głąb prezbiterium i ustawiono ok. 1,5 m od tylnej ściany, tworząc w ten sposób małą zakrystię. W nawie głównej zachowała się XIX-wieczna polichromia z przedstawieniem św. Trójcy. Dziś cerkiew pełni funkcję filialnego kościoła katolickiego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007