• A- A A+

Atrakcje

Drewniana cerkiew w Stefkowej

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Św. Paraskewii została zbudowana w roku 1840. W jej wnętrzu znajdują się elementy ikonostasu z 1904 r. Zachował się również fragment nastawy ołtarzowej z ikoną Opieki Matki Bożej z 1797r. pochodzący z poprzedniej cerkwi oraz dwa obrazy z pocz. XVIII wieku. Obok świątyni, pełniącej dzisiaj funkcję kościoła filialnego parafii w Olszanicy, znajduje się drewniana słupowa dzwonnica z 1906r. Na przykościelnym cmentarzu znajdują się nagrobki właścicieli miejscowości oraz fundatorów świątyni.
 

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007