• A- A A+

Atrakcje

Gospodarstwo szkółkarskie Leśnictwa

Prowadzi się tutaj uprawę sadzonek drzew leśnych, głównie buków i jodeł oraz kłokoczki południowej.

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007