• A- A A+

Atrakcje

Kościół Parafialny w Uhercach Mineralnych

Murowany późnobarokowy kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Biskupa Stanisława ufundowany przez ks. Jakuba Jaworskiego został zbudowany w latach 1754 ‑ 1757. Jednolite, późnobarokowe wyposażenie wnętrza kościoła z rokokowymi ornamentami pochodzi z II poł. XVIII w. Polichromia autorstwa Antoniego Stroińskiego malowana na przełomie XVIII i XIX stulecia została w 1901 r. przemalowana przez Jana Tabińskiego. Uwagę zwraca wolnostojąca dzwonnica i dwumetrowej wysokości mur obronny z otworami strzelniczymi. Ten, okalający kościół mur, jest osobliwością krajoznawczą w skali kraju. Budowniczym całego zespołu zabytkowego był architekt śląski Gotfryd Hoffman, który nadał obiektom cechy późnobarokowej architektury śląskiej, niespotykanej na tych terenach. Świątynia, dzwonnica i mur obronny tworzą układ symetryczny. Osią symetrii jest linia przebiegająca przez dzwonnicę, kościół i środek niszy w murze obronnym za absydą. Pod murem obronnym otaczającym kościół, znajdują się XIX w nagrobki właścicieli ziemskich okolicznych wsi, miejscowych proboszczów oraz Franciszka Leszczyńskiego – oficera powstania styczniowego. 
 

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007