• A- A A+

Atrakcje

Kurhan

W przysiółku Kostryn znajduje się oryginalny kurhan pochodzący prawdopodobnie z epoki brązu. Jest to mały wzgórek w kształcie stożka o ściętym wierzchołku na planie elipsy 24m na 17m, o wysokości 4m, a średnica jego tarasu na szczycie wynosi 8m.
Na jego szczycie postawiono kapliczkę w kształcie graniastosłupa zbudowaną z kamienia rzecznego. Budowla składa się z trzech kondygnacji z wnękami,  ma  3,5m wysokości i kwadratową podstawę o boku 1m.

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007