• A- A A+

Atrakcje

Park Dworski w Uhercach Mineralnych

Po dawnym, dużym parku przy miejscowym dworze pozostało jedynie kilka lip, jesiony wyniosłe, topole balsamiczne i klony polne. Częściowo czytelne są jeszcze pozostałości fos, platform obronnych i ramp ziemnych. Zachowały się także dwa dawne stawy parkowe.

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007