• A- A A+

Atrakcje

Pomnik Przyrody w Uherach Mineralnych

Pomnik przyrody „Wodospad na rzece Olszance” obejmuje ochroną ciekawy wodospad rzeczny utworzony na ławicy piaskowca obok małego osuwiska z odsłoną fliszu karpackiego widocznego też w wypłukanym wodą korycie rzeki.
Pomnik przyrody „Lipa szerokolistna” znajduje się na Kostryniu, chroni lipę o wysokości ok. 30m, obwodzie pnia 500 cm, w wieku ok. 350 lat.

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007