• A- A A+

Atrakcje

Rezerwat w Uherach Mineralnych

Rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach” o powierzchni 27 ha znajduje się między Uhercami a Zwierzyniem w wyrobiskach żwirowych na rzece Olszance. Przed kilkunastoma laty wpuszczono tutaj sprowadzone przez prof. Wirgiliusza Żurowskiego w Bieszczady bobry, które się rozmnożyły. Dziś z racji swej liczebności zakładają już kolejne kolonie i żeremia na pobliskich rzekach i potokach, m.in. w Zwierzyniu, w Orelcu i w Myczkowcach.

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007