• A- A A+

Atrakcje

Wańkowa Drewniana cerkiew

Drewniana trójdzielna cerkiew greckokatolicka z 1726 roku, po przeniesieniu świątyni z Ropienki i przebudowie w 1985 roku pełni funkcję kościoła parafialnego. Budynek o konstrukcji zrębowej i członach zbliżonych do kwadratu, z wielopołaciowym dachem nad prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz dwuspadowym o wspólnej kalenicy nad ławą i babińcem. Obok stoi wieża o konstrukcji słupowej, nakryta dachem namiotowym z baniastą latarnią.
 

Gdzie to jest?

Inne Atrakcje

Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (gmina Olszanica) i Słowacji (okres Svidnik). Nr mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/I/A/0007